example
צב קריאה
סערות החורף בים מביאות אתן לעתים צבי ים הנפלטים אל חופי ישראל וזקוקים לעזרה רפואית. עד כה הצילו דיווחים על צבי ים פצועים את חייהם של רבים מהם. אנא, דווחו לנו על צבים שאיתרתם על החוף וסייעו בהצלתם.
מאת מערכת בשביל הארץ
החורף כבר כאן וסערה עזה אחת מאחורינו. עשרות צבי ים פצועים וחלשים נפלטים מדי שנה אל חופי ישראל לאחר הסערות. אוכלוסיותיהם של צבי הים הצטמצמו מאוד בעשורים האחרונים ברחבי העולם והם בסכנת הכחדה, לכן חשוב מאוד להציל כל צב ים פגוע שאותר. 
example
צב ים שנפלט אל חופי ישראל לאחר שהסתבך בים בשאריות של שק. צילום: יניב לוי
מתנדבי המרכז הארצי להצלת צבי ים של רשות הטבע והגנים מטפלים בכל שנה בעשרות צבי ים שאותרו פצועים בים או נפלטו אל החוף, ולאחר שיקום הם מחזירים אותם לים להמשך חייהם בטבע.
אנו קוראים לכם לדווח על צבי ים שנפלטו אל החופים. ניתן לדווח באפליקציית - Sea Watch מוקד שמפעילה החברה להגנת הטבע לדיווחים על מפגעים בים התיכון בזמן אמת: http://mafish.org.il/reports-application/main
example
צב ים משוחרר בחזרה לים לאחר שטופל במרכז הארצי להצלת צבי ים ושוקם. צילום: יניב לוי 

צרו דפי נחיתה באמצעות inwise - שיווק בענן לעסק שלך