example
מבצע "במבי"
עדר צבאים החי בתחומו של בסיס חיל האוויר נבטים בנגב מסכן את המטוסים הנעים על המסלול ואת חיי הטייסים. עם הגעתו של מטוס הקרב המתקדם ביותר בעולם הוגברו המאמצים של רשות הטבע והגנים ושל חיל האוויר להוציאו אל מחוץ לבסיס  
בסיס חיל האוויר נבטים רחב הידיים הוא ביתו של עדר צבאים ממין צבי ארץ ישראלי שנכלא בתוכו כשנבנתה גדר הבסיס. תחילה נכלאו בתוכו צבאים מעטים, אך הם התרבו ומנו כ-25 פרטים. שוטטות הצבאים על מסלולי הטיסה בעת המראה או נחיתה של מטוסים עשויה להסתיים בהתנגשות ומסכנת הן את חיי הטייסים והן את חיי הצבאים. צבאים שהתנגשו במטוסים על המסלול נפגעו פגיעה אנושה, אך התנגשות מסבה נזק גם למטוסים ולטייסיהם, וכעת, עם הגעת מטוס הקרב המתקדם בעולם — חמקן F35 — לבסיס בדצמבר, הצורך להרחיק את הצבאים מהמקום גדול מתמיד.  
כבר לפני שנתיים, בשיתוף פעולה של רשות הטבע והגנים וחיל האוויר, נלכדו צבאים מתוך העדר והוצאו אל מחוץ לבסיס. במבצע מורכב, שבו השתתפו כ-100 עובדים של הרשות ועוד 500 חיילים, נתפסו חמישה צבאים וכוונו למתחם מגודר שנבנה במיוחד לשם כך בבסיס. לאחר שהורדמו בתוך המתחם הם נלקחו מהמקום ושוחררו בנחל גרר לחיים בטבע. "בתקופה האחרונה לכדנו חמישה צבאים נוספים בתוך הבסיס וגם הם שוחררו בנחל גרר ", מספר עזרא ששון, מנהל מרחב הנגב הצפוני ברשות הטבע והגנים. "חשוב לשמור על הצבי הארץ ישראלי ואנו משקיעים מאמצים גדולים בכל יום כדי לתפוס את שאר הפרטים החיים בבסיס ולהעבירם לנחל גרר, תוך חיזוק האוכלוסייה בטבע" מסכם ששון. 
example
עימות בין צבאים זכרים. צילום: חגי יוחנן 

צרו דפי נחיתה באמצעות inwise - שיווק בענן לעסק שלך